U T R I N K I   Z   D E L A V N I C
 S T I K   S   T E L E S O M
 
      Ples svobode Ples čustev 
       Lasten ton Ples ljubezni do sebe
        Ples meja  Ples čustev 
Bila je eno tistih redkih,
lepih ženskih bitij,
ki ohranja žlahtnost,
ponos in prirodnost
združene v slehernem položaju.

Duša in telo
sta ji bila
skladna in sproščena.

Vplivala je
omamljivo in zdravo,
dražeče in čisto.

Karkoli je storila,
je bilo izraz
očarljive samostojnosti
in gibke prilagodljivosti hkrati.

Karkoli je storila,
je bilo
pravilno in lepo.
 

Edvard Kocbek: “Strah in pogum”


nazaj