Preventivni programi za šole in dijaške domove

Preventivne delavnice v udeležencih gradijo in razvijajo osnove za zdravo samopodobo, samospoštovanje in kakovostno življenje. S pomočjo ustvarjalnih elementov nazorno, a na sproščen način posredujemo preventivne negovalne točke za zdrav življenjski slog (Zdrav življenjski slog: Stik s seboj in Dobra komunikacija). Delavnice so namenjene preprečevanju in ozaveščanju.

Predavanje v prilagojeni obliki za otroke in mladostnike z namenom preprečevanja in ozaveščanja:

Predavanje za vzgojno-izobraževalne delavce in starše z vzgojnimi smernicami:


Programi za urejanje dušnega trpljenja (ne/kemičnih zasvojenosti in omam, motenj hranjena, tesnobe, depresij, ipd.)

PProgrami za urejanje dušnega trpljenja so namenjeni (motiviranim) osebam, ki niso življenjsko ogrožene in doživljajo dušno trpljenje, celo globoko trpljenje. Okrevanje v individualno oblikovanem programu za posameznika in njegovo družino ali mali homogeni skupinici je brez psihoaktivnih snovi ter z aktivno udeležbo osebe v šoli ali službi. Programe pomoči vodijo izključno svetovalci, z lastno izkušnjo in uspešnim okrevanjem. Programi pomoči okvirno trajajo eno leto in sicer so razdeljeni po trimesečjih, čemur sledi enoletna zaključevalna faza, odvisno od globine in oblike dušnega trpljenja. Pri osebah z anoreksijo in dalj časa trajajočo motnjo hranjena (ne/kemično zasvojenostjo) pa dlje. Pomembno: Osebe z anoreksijo oz. s kombiniranimi zasvojenostimi so zahtevnejši primeri - z visoko ali višjo stopnjo tveganja in se obravnavajo v intenzivnejših programih, kjer je priporočljivo aktivno delovanje/sodelovanje bližnjih, zdravstva (pregled pri osebnem zdravniku, ipd.). Okrevanje za mladoletne osebe brez njene udeležbe je v določenih primerih možno samo z aktivnim sodelovanjem staršev/starša.

Vsi programi Svetovalnice PU so izvedeni na visoki čustveni vibraciji, v tehniki zdravilnega brezčasja, z readingom.


Programi pomoči: Zasvojenost je poškodba duše (intervju v reviji Jana, julij 2012)
Urejanje motenj hranjenja v Svetovalnici PU (intervju, november 2011)


Preventiva za ranljive otroke in mladostnike - program za občane MOL (jan - dec) **

1. Preventivno svetovanje za ranljivejše otroke in mladostnike od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti. Kjer obstoji povečano tveganje za razvoj zasvojenosti in omam. (12,5 srečanj po dve pedagoški uri/osebo, 25 pedagoških ur/osebo).

Preventiva za starše ranljivih otrok in mlaodostnikov - program za občane MOL (jan - dec) **

1. Preventivno svetovanje za starše ranljivejših otrok in mladostnikov od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti. Kjer obstoji povečano tveganje za razvoj zasvojenosti in omam. (8,5 srečanj po tri pedagoške ure/starše, 25 pedagoških ur/starše).

Informacije in prijava: svetovalnicaPU@gmail.com