Načela

PU-jeva bivanjska načela za globoko doživljanje sreče in radosti:

Vsak išče svojo lastno - pravo pot, katera edina osrečuje.
Vsak nosi prave rešitve že v sebi, a umetnost jih je najti in uresničevati.
Spodbujanje zdravega dela v človeku, da pomaga ranjenemu, bolnemu.