Vrednost programov

Sofinancirani programi so navedeni in so s strani sofinancerjev namenjeni občanom Mestne občine Ljubljana (MOL) in so označeni z dvema zvezdicama (**), namenjeni so izključno občanom iz MOL, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, torej staršem ranljivih otrok in mladostnikov ter samim ranljivim otrokom in mladostnikom od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti v omejenem številu ur, ki so navedene.

Nesofinancirani programi se izvajajo v sklopu nepridobitnega zasebnega dela Svetovalnice PU in so plačljivi.

Programi pomoči:

(svetovalna ali šolska ura je v časovnem trajanju 45 minut, v vrednosti 65 eur za svetovanja in delavnice)

** Za občane MOL so sofinancirani programi pomoči in preventivni programi (primarna preventiva), ki se izvajajo v sklopu javnih naročil:

MOL - Mestna občina Ljubljana
Urad za preprečevanje zasvojenosti

**Programa sofinancirana s strani MOL sta v letošnjem letu: Preventiva za ranljive otroke in mladostnike in Preventiva za starše ranljivih otrok in mladostnikov. Programa pomoči v obliki preventivnega svetovanja sta namenjena občanom občine Ljubljana in sicer: otrokom in mladostnikom od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti, in/ali staršem otrok in mladostnikov v obliki preventivnih svetovanj (v starosti od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti). Program Preventiva za ranljive otroke in mladostnike je namenjen ranljivim otrokom in mladostnikom, s povečanim tveganjem za nastanek in razvoj zasvojenosti in omam, izvaja se v obliki 12,5 svetovalnih srečanj. Program Preventiva za starše ranljivih otrok in mladostnikov je namenjen staršem ranljivih otrok in mladostnikov od 3. do nedopolnjenega 16. leta starosti v obliki preventivnih predavanj. Tematike srečanj so: varovalni dejavniki, preventivni smerniki, preventiva pri zasvojenostih in omamah, kakovostna komunikacija (s seboj, družino, vrstniki, okoljem).

Iskanje lastnih donatorskih sredstev za programe pomoči in individualnega svetovanja z našo publikacijo ter vašim življenjepisom narave motnje hranjenja, zasvojenosti, omam, težav in dosedanjimi poskusi okrevanja, poiskanih pomoči ter trenutnim stanjem.